28 Ebr 2014

Rhywbryd rhwng 9 o’r gloch ar nos Wener 23 Ebrill a 8.25 o’r gloch ar nos Iau 24 Ebrill, dygwyd cwch alwminiwm (12 troedfedd) a oedd wedi’i glymu ar y traeth ger y clwb golff yn Borth.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â PC 872 Anderton yng ngorsaf heddlu Aberystwyth ar 101.