23 Medi 2015

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad a ddigwyddodd am oddeutu 11:25 o’r gloch fore heddiw, dydd Mercher 23 Medi, ger y llwybr beiciau ar dop y Parc Coffa yn Noc Penfro. 

Dygwyd bag llaw dynes oedrannus a oedd yn cerdded ei chi, daeargi Jack Russell, yn ystod y digwyddiad, a dioddefodd anafiadau a oedd angen triniaeth yn yr ysbyty.

Disgrifir y drwgdybiedig fel dyn ifanc o gorffolaeth fain a oedd yn gwisgo siaced/siwmper las â hwd. Credir ei fod wedi rhedeg i ffwrdd i gyfeiriad Bush Street.

Disgrifir y bag llaw fel bag du â strapen hir.

Mae’r heddlu’n ymchwilio i bob llinell ymholi er mwyn dal y troseddwr hwn mor fuan â phosibl ac maen nhw’n cefnogi’r dioddefydd.

Yn ogystal â’r ymchwiliad, bydd patrolau ychwanegol yn cael eu cynnal yn yr ardal er mwyn rhoi tawelwch meddwl i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Carl Roach: “Mae digwyddiadau o’r natur hwn yn brin yn Noc Penfro, ac mae nifer o swyddogion yn gysylltiedig â chynnal ymchwiliad trylwyr er mwyn dal y troseddwr. Gofynnaf i drigolion yr ardal chwilio’u gerddi rhag ofn bod y bag wedi’i daflu yno.

Rwy’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i gysylltu â’r heddlu yn syth.”

Gellir cysylltu â Heddlu Doc Penfro ar 101, neu medrwch adrodd am wybodaeth yn ddienw i’r elusen Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.