03 Tach 2014

Er yn un o’r siroedd diogelaf yn y wlad, mae sawl achos o ddwyn defaid ar draws Powys wedi arwain at yr heddlu’n cynyddu eu patrolau a defnyddio technolegau megis SMARTWATER a systemau awtomatig adnabod rhifau ceir er mwyn dod o hyd i droseddwyr.

Mae symudiadau pob anifail yn cael eu rheoleiddio ac mae’r heddlu’n gweithio â Safonau Masnach ledled Powys er mwyn targedu symud anifeiliaid.

Dywedodd y Rhingyll Craig Morgan o Dîm Plismona Bro Sir Frycheiniog:

“Ers mis Medi 2014, bu naw achos unigol o ddwyn defaid gan arwain at golli gwerth miloedd o bunnoedd mewn stoc. Rydyn ni’n gweithio’n agos â Safonau Masnach ledled Powys er mwyn mynd i’r afael â’r lladradau hyn. Rydyn ni’n cynnal ymgyrchoedd ar y cyd ac yn stopio cerbydau sy’n cludo da byw mewn modd gweithredol er mwyn sicrhau nad ydynt wedi’u dwyn a bod ganddyn nhw’r dogfennau perthnasol. Rydym angen i bawb yn y sir fod yn wyliadwrus a riportio unrhyw beth sydd yn ymddangos yn amheus iddynt.” 

Hefyd, mae cynlluniau Gwarchod Ffermydd yn cael eu gweithredu ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys. Am ragor o fanylion ynghylch sut i fod yn rhan o gynllun o’r fath, galwch 101 a gofynnwch am eich tîm plismona bro, neu anfonwch e-bost at: ContactCentre@Dyfed-Powys.pnn.police.uk

Hefyd, mae swyddogion heddlu yn eich ardal chi ar TWITTER erbyn hyn, a medrwch eu dilyn ar:
@DPP_NPTBrecon / @DPP_NPTYstrad / @DPP_NPTWelshpool