12 Ion 2015

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad am ymgais i ladrata a ddigwyddodd yn siop McColls, Heol Morlais, Trimsaran am oddeutu 8.25 o’r gloch nos Sul 11 Ionawr 2015.

 

Aeth dau ddyn i mewn i’r siop gan gario’r hyn a oedd yn ymddangos fel arfau saethu. Gofynnon nhw i’r ariannwr am arian, ond gadawon nhw’r siop heb fynd ag unrhyw beth, gan ffoi i gyfeiriad Heol Llanelli.

 

Disgrifir y ddau a ddrwgdybir fel dynion a oedd yn gwisgo siacedi tywyll a gorchuddion pen.

 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiad hwn, a oedd yn yr ardal ar y pryd, neu sy’n medru adnabod y dynion, i gysylltu â Gorsaf Heddlu Llanelli ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.”