23 Ebr 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i honiad o ymosodiad rhywiol ar fenyw 18 oed a ddigwyddodd am 3.30y.p. ddydd Gwener 11 Ebrill 2014, yn yr isffordd ger Parc y Scarlets, Trostre, Llanelli. Ni anafwyd y fenyw yn ystod y digwyddiad hwn; fodd bynnag, mae’r heddlu nawr yn ceisio adnabod y drwgdybiedig a ddisgrifir fel:

Dyn gwyn, tua 60 oed, tua 6 troedfedd o daldra, o gorffolaeth mawr. Mae ganddo wallt brown sy’n gwynni sy’n eithaf cwrliog ac yn anniben. Roedd e’n gwisgo siwmper felen llachar o wneuthuriad ‘Lonsdale’ â hwd, a throwsus tracwisg o wneuthuriad ‘Lonsdale’, ac yn cario can o seidr Strongbow.

Os ydych chi’n medru adnabod y dyn hwn, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth, galwch Ditectif Gwnstabl 669 Mathew Davies ar 101 yn CID Llanelli.