19 Tach 2014

Mae heddlu’r Drenewydd yn apelio am dystion neu wybodaeth mewn perthynas â digwyddiad a ddigwyddodd brynhawn ddydd Mercher 18 Tachwedd 2014 rhwng Llyfrgell y Drenewydd a Phont Dolfor lle mae Ffordd Llanidloes yn uno â’r A483 a Ffordd Newydd. Digwyddodd y digwyddiad rhwng 2.45 a 3.05 o’r gloch.

Roedd y digwyddiad yn ymwneud â dau ddyn, un yn ei 20au canol a’r llall yn ei 40au canol, a menyw yn ei 20au canol. Mae’r tri wedi’u hadnabod ac maen nhw wedi bod mewn cysylltiad â’r heddlu.

Gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad i gysylltu â PC 806 Stuart neu PC 662 Greenwood yng Ngorsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101, neu Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.