22 Ebr 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ynglŷn â lladrad beic cwad Quadzilla Stinger 300e o iard fferm ym mhentref Hodgeston, Penfro. Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng 10 o’r gloch nos Iau 17 Ebrill a 7.30 o’r gloch fore ddydd Gwener 18 Ebrill.

Rhif cofrestru’r cerbyd yw CU62 CXX.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu ymchwiliad yr heddlu i gysylltu â PC Gareth Benbow yng Ngorsaf Heddlu Doc Penfro 101 neu Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.