04 Rhag 2013

Am oddeutu 11 o’r gloch nos Sul 1 Rhagfyr, dygwyd beic modur o du allan i eiddo yn Nhreforis, Betws, Rhydaman.

Honda CBR 125 lliw arian/du yw’r beic modur a gafodd ei ddwyn.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth mewn perthynas â’r digwyddiad hwn, neu sy’n gwybod ble mae’r beic, i gysylltu â PC Pocock yng ngorsaf heddlu Rhydaman ar 101, neu Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111