15 Gor 2014

“Am oddeutu 8 o’r gloch nos Iau 10 Gorffennaf 2014, bu digwyddiad ar y gerbytffordd tua’r Gorllewin ar yr A40 yn Sanclêr lle y gollyngwyd gwrthrych ar gerbyd o bont yng nghyffordd Lacharn cyn y gylchfan. Achoswyd difrod i do lori sgaffaldiau wen, ond wrth lwc, ni chafodd neb anaf o ganlyniad i hyn.

Gofynnir i unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu a welodd rhywrai ar y bont ar yr amser hwn, i gysylltu â heddlu Caerfyrddin ar 101, neu’n ddienw drwy Taclo’r Tacle ar 0800 555 111.”