01 Medi 2017

Ar 19 Mehefin 2017, digwyddodd lladrad yn ardal Dolfor, y Drenewydd, Powys, lle’r ymosodwyd ar ddynes 88 oed yn gyson yn ei chartref. Dioddefodd y ddynes anafiadau sylweddol

 Yn ystod y lladrad, dygwyd gemwaith sydd heb ddod i’r glawr eto. Mae’r heddlu’n apelio am unrhyw wybodaeth ynghylch lleoliad y gemwaith, neu bwy sydd o bosibl ag ef.

 Mae’r gemwaith yn cynnwys breichled â ‘Blanche’ wedi’i ysgythru arni.

 Dywedodd Ditectif Ringyll y Drenewydd, Ian Whitgreave:

“Rydyn ni dal yn gweithio’n galed ar ein hymchwiliad i’r ymosodiad erchyll hwn ar ddioddefydd bregus.

“Rydyn ni’n medru rhyddhau ffotograff yn awr o’r gemwaith a ddygwyd o gartref y dioddefydd. Un eitem arbennig o nodedig yw breichled arian â’r enw ‘Blanche’ wedi’i ysgythru arni.

“Os oes unrhyw un yn adnabod y gemwaith hwn – efallai bod rhywun wedi cynnig eich bod chi’n ei brynu, neu rydych chi wedi’i weld mewn siop neu sêl cist car – byddem yn eich annog i gysylltu â ni drwy alw 101.”

 Cysylltwch â Ditectif Gwnstabl 167 Amy Davies â gwybodaeth ar 101 (Est. 51328) gan ddyfynnu cyfeirnod trosedd DPP/0070/19/06/2017/01/C.

01.09.17