01 Chw 2016

Anogir ffrindiau a chydnabod Daniel James Cobain, y dyn 23 oed a gollodd ei fywyd mewn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd ar yr A40, i helpu Heddlu Dyfed-Powys â’i ymchwiliad.

Dymuna swyddogion glywed wrth unrhyw un a fu mewn cysylltiad â Daniel nos Sadwrn 23 Ionawr yn bersonol, dros y ffôn, drwy neges destun neu ar gyfryngau cymdeithasol. Gallai unrhyw wybodaeth, waeth pa mor ddibwys mae’n ymddangos, helpu swyddogion i ganfod amser y gwrthdrawiad.

Y tro diwethaf i Daniel gael ei weld oedd oddeutu 5.30 o’r gloch nos Sadwrn 23 Ionawr pan adawodd ei gartref. Ni ddarganfuwyd y gwrthdrawiad tan 12.40 o’r gloch fore ddydd Sul 24 Ionawr – tua saith awr yn ddiweddarach. 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â’r Rhingyll Ian Price neu PC Leighton Webb yn Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Gaerfyrddin ar 101.