03 Maw 2016

“Mae’r heddlu’n apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd y credir ei fod wedi digwydd rhwng 9.10 a 9.20 o’r gloch nos Fercher 2 Mawrth ar y B4317 rhwng Pontyberem a’r Tymbl.

Gadawodd fan Citroen wen y ffordd gan wrthdaro â choeden. Yn drist, bu farw’r gyrrwr.

Mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw fodurwyr a deithiodd ar hyd y rhan honno o’r ffordd o gwmpas yr amser hwnnw, neu sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’r ymchwiliad, i gysylltu ag Adran Plismona’r Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys yng Nghaerfyrddin ar 101.”