10 Tach 2017

“Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd rhwng dau gerbyd a ddigwyddodd am oddeutu 3.10y.h. ar 9 Tachwedd ar yr A470 rhwng Llanfair-ym-Muallt a Llyswen.

Roedd y gwasanaethau tân ac ambiwlans a’r cyngor hefyd yn bresennol yn lleoliad y ddamwain.

Roedd car heddlu heb farciau a fan Fiat Ducato hefyd yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad.

Cafodd swyddog heddlu a oedd ar ddyletswydd ei anafu’n ddifrifol a’i gludo mewn hofrennydd i’r ysbyty. Aed â gyrrwr y fan i’r ysbyty mewn ambiwlans.

Caewyd y ffordd am 3.45y.h. ac fe’i hail-agorwyd ychydig ar ôl 10 o’r gloch y noson honno.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn dyst i’r gwrthdrawiad gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Canolbarth Cymru drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi mynegi meddyliau a negeseuon caredig ar gyfer y swyddog heddlu sydd wedi ei anafu.”

DIWEDD

 10/11/17