25 Gor 2017

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a ddigwyddodd am oddeutu 12.30 o’r gloch brynhawn heddiw (Dydd Llun 24 Gorffennaf) ar yr A4139 ym Maenorbŷr, Sir Benfro.

Roedd car Mercedes gwyn a beic pedal yn gysylltiedig â’r gwrthdrawiad. Aeth yr ambiwlans awyr â’r beiciwr gwrywaidd i’r ysbyty. Mae’r beiciwr dal yn yr ysbyty, ac mae ei gyflwr yn sefydlog.

Caewyd y ffordd a rhoddwyd gwiriadau mewn grym. Ailagorwyd y ffordd am 3.45 o’r gloch y prynhawn hwnnw.

Dywedodd y Rhingyll Justin Williams o Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro:

“Hwn yw’r ail wrthdrawiad ar y ffordd hon o fewn yr ychydig wythnosau diwethaf sydd wedi cynnwys beiciwr a cherbyd modur. Wrth i nifer fawr o ymwelwyr heidio i’r ardal, mae ein ffyrdd yn prysuro hefyd, ac mae swyddogion yn atgoffa gyrwyr a beicwyr i fod yn ofalus ar y ffordd gan yrru’n ddiogel a pheidio â rhoi eu hunain nac eraill mewn perygl. Rydyn ni eisiau i bob gyrrwr a beiciwr fod yn ddiogel. Gall pob defnyddiwr ffordd gyfrannu at wneud ein ffyrdd yn fwy diogel drwy yrru neu reidio eu cerbydau’n gyfrifol a chydymffurfio â’r ddeddfwriaeth traffig ffyrdd. 

Mae ein neges yn glir – #JoioHDP yn ddiogel – Byddwch yn ofalus ar ein ffyrdd.”

Gofynnir i unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad yn digwydd i gysylltu ag Uned Plismona’r Ffyrdd Sir Benfro drwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908. Dyfynnwch gyfeirnod 160 o 24 Gorffennaf.

DIWEDD