23 Maw 2016

“Mae’r heddlu’n ymchwilio i honiad o ladrad a ddigwyddodd am oddeutu 9.30 o’r gloch nos Fawrth 22 Mawrth yn Llys Yr Orsaf, Llanelli.

Derbyniodd y dioddefydd gwrywaidd anafiadau i’w wyneb a’i frest, a dygwyd ei ffôn symudol.

Mae trin dyn lleol wedi’u harestio ar amheuaeth o ddwyn. Maen nhw dal yn nalfa’r heddlu ar hyn o bryd.

Gofynnir i unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r ymchwiliad, i gysylltu â swyddogion heddlu Llanelli ar 101, neu Taclo’r Tacle’n ddienw ar 0800 555 111.”