21 Gor 2015

Yr heddlu’n apelio yn dilyn ymosodiad rhywiol yn Aberhonddu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i adroddiad am ymosodiad rhywiol ar ddynes a ddigwyddodd ar Ystâd Clos Cradoc, Aberhonddu, yn ystod oriau mân y bore ddydd Llun 13 Gorffennaf 2015.

Mae dyn 31 oed wedi’i arestio mewn cysylltiad â’r drosedd ac mae e wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau’n parhau.

Mae’r heddlu’n gofyn i unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd, a allai fod â gwybodaeth i gynorthwyo â’r ymchwiliad, ac yn arbennig gyrrwr car modur Vauxhall Vectra arian a allai fod wedi siarad â’r ddynes yn ystod yr amser perthnasol o hanner nos a 6 o’r gloch y bore ar 13 Gorffennaf 2015, i gysylltu â CID Aberhonddu drwy alw 101.