18 Chw 2014

Mae ymchwiliad heddlu’n cael ei gynnal yn dilyn marwolaeth sydyn baban mewn eiddo ym Mhontyberem. 

Mae’n gyfnod cynnar o ran ymholiadau ar hyn o bryd, gyda’r alwad yn cael ei derbyn ychydig cyn 8.30y.b.

Cyhoeddir diweddariadau pellach pan fo’n briodol.