06 Chw 2014

Ymunodd Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion o bob cwr o Dde Orllewin Cymru ag athrawon o’r rhanbarth mewn cynhadledd lle yr edrychwyd ar nifer o faterion sy’n effeithio ar bobl ifainc.
Roedd y digwyddiad, a agorwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, Christopher Salmon, yn canolbwyntio ar faterion megis camddefnyddio sylweddau, diogelwch ar y rhyngrwyd a pherthnasau diogel gan eu bod yn berthnasol ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd.
Trefnwyd y digwyddiad gan Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan.
“Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwerthfawr i rannu arfer da rhwng gweithwyr proffesiynol,” meddai Bethan James, Cydlynydd Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol o Heddlu Dyfed-Powys, “Ac mae’n tynnu sylw at waith ataliol yr Heddlu wrth iddynt gyflwyno Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan mewn perthynas â chamddefnyddio sylweddau, diogelwch ar y rhyngrwyd a pherthnasau diogel.”
Dywedodd un athro, “Roedd y diwrnod yn un diddorol a buddiol iawn, ac yn gyfle da i adlewyrchu ar bolisïau a gwersi a gyflwynir ar y pynciau hyn.”

Dywedodd Mr Salmon, “Roedd hi’n bleser mynychu’r digwyddiad. Mae gan athrawon ddyletswydd gofal mawr o ran ein pobl ifainc, ac mae’n iawn eu bod nhw’n cael eu diweddaru ynglŷn â thueddiadau’n ymwneud â materion allweddol megis perthnasau, cyffuriau a’r we.”

Mwy: www.schoolbeat.org