30 Ion 2014

Mae’r heddlu’n ceisio dod o hyd i bobl a roddodd arian i ddyn a honnodd ei fod yn casglu arian ar gyfer elusen o’r enw ‘Special Friends Sunshine Club’.
Mae dyn 54 oed wedi’i arestio ar amheuaeth o dwyll. Mae’r dyn wedi’i ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau’n parhau.
 “Hyd yn hyn, rydym wedi llwyddo i adnabod nifer o bobl sydd wedi rhoi arian,” meddai PC Mark Guy. “ond rydym yn gobeithio dod o hyd i fwy.
“Os oes unrhyw un wedi rhoi arian i ddyn yn honni ei fod o’r elusen ‘Special Friends Sunshine Club’, gofynnir iddynt gysylltu â ni yng ngorsaf heddlu Llwynhendy ar 101.”