23 Ion 2014

Mae swyddogion heddlu yn y Trallwng yn chwilio am drelar Ivor Williams a llo tarw limwsîn coch wedi’u dwyn.
Dygwyd y trelar a’i lwyth dros nos ar ddydd Mercher 22 Ionawr o gyfeiriad yn Nhreberfedd.
“Roedd y llo ar fin cael llawdriniaeth i dynnu ei lygad gan ei fod wedi dioddef anaf a achosodd iddo chwyddo,” meddai’r Rhingyll Jon Rees. “Unwaith y bydd effaith y feddyginiaeth a roddwyd iddo wedi darfod, bydd y llo mewn poen.
“Ni fyddai pwy bynnag sydd wedi mynd â’r trelar yn ymwybodol fod y llo yn y trelar ar y pryd gan ei fod wedi derbyn meddyginiaeth i’w wneud yn gysglyd.  
“Yn amlwg, mae’n bwysig ein bod ni’n dod o hyd i’r trelar a’r llo mor fuan â phosibl, a gofynnaf i unrhyw aelod o’r cyhoedd a allai’n helpu i gysylltu â ni yng Ngorsaf Heddlu’r Trallwng ar 101.”
Y rhif tag ar y llo yw UK701781-100454. M860 SUX  sydd ar blât cofrestru’r trelar, ond mae’n bosibl ei fod wedi’i dynnu i ffwrdd.