06 Awst 2019

Mae swyddogion heddlu Rhydaman yn annog pobl i beidio mynd i Chwarel Cilyrychen, Llandybie, ac yn eu hatgoffa am beryglon mynd yno.

Er waethaf rhybuddion diogelwch i gadw draw o’r safle, mae pobl dal yn torri’r ffensys o gwmpas y chwarel er mwyn cael mynediad i’r lagŵn.

Mae John Hill, un o Gwnstabliaid Bro Heddlu Dyfed-Powys, wedi canmol cwmni Tarmac Cyf am ei ymdrechion parhaus i gadw’r safle’n ddiogel yn dilyn adroddiadau am ddifrod i ffensys ar y safle, sydd ddim yn cael ei ddefnyddio.

“Heblaw am y mater o ddiogelwch a thresmasu, mae nofwyr yn cyflawni troseddau drwy gario arfau a thorri’r ffens,” meddai Cwnstabl Hill. “

Ni allai’r neges fod yn gliriach; mae’r ffensys yno i gadw pobl allan am reswm da. Mae chwareli’n llefydd peryglus â chlogwyni serth, dŵr iasoer a gwrthrychau miniog ychydig dan yr arwyneb. Rwy’n annog pobl i ystyried canlyniadau mynd mewn i’r chwarel a’r dŵr. Mae’r dŵr yn medru edrych yn atyniadol, ond mae’n ddwfn ac yn oer iawn, a gall hyd yn oed nofwyr profiadol ganfod eu hun mewn trafferth yn sydyn iawn.”

Mae gan gwmni Tarmac Cyf system teledu cylch cyfyng yn weithredol yng Nghilyrychen, sy’n cael ei monitro 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Yn ogystal, mae staff diogelwch ar y safle, ac mae’r heddlu’n cynnal patrolau dyddiol yno.

Ychwanegodd Cwnstabl Hill, “Y prif bryder yw diogelwch, wrth gwrs. Fodd bynnag, mae cwmni Tarmac Cyf yn awyddus i weithredu yn erbyn tresmaswyr ac mae’r heddlu wedi ymrwymo i gofnodi troseddau hyn ac ymchwilio iddynt.”
Diwedd