18 Tach 2013

Mae swyddogion heddlu yn Llanelli wedi cyhuddo dyn yn dilyn digwyddiad ym Maes Stepney ddydd Iau 7 Tachwedd lle y dygwyd bag llaw dynes.

Adnabuwyd y dyn lleol 26 oed yn dilyn apêl am wybodaeth mewn papur newydd lleol.

Mae wedi’i gadw yn y ddalfa, a bydd yn ymddangos gerbron ynadon yn Llanelli bore Dydd Sadwrn.