16 Ion 2018

Mae twyll ffôn cenedlaethol, sy’n anelu i ddwyn arian, wedi cyrraedd preswylwyr Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro.

Dywedodd Paul Callard o Dîm Troseddau Ariannol Heddlu Dyfed-Powys: “Heddiw (Dydd Mawrth 16 Ionawr), mae Action Fraud wedi rhoi gwybod i ni fod tri pherson sy’n byw yn ardal Dyfed-Powys wedi derbyn galwadau yn ystod y pedwar diwrnod diwethaf gan dwyllwyr sy’n honni eu bod nhw’n galw ar ran cwmni BT. Er bod tri pherson wedi rhoi gwybod i ni am hyn, rydyn ni’n amau bod llawer mwy wedi’u targedu.  

“Mae dioddefwyr yn derbyn galwad ffôn gan rywun sy’n esgus ei fod yn galw ar ran BT. Mae’r galwr yn dweud bod problem â chyflymder cysylltiad rhyngrwyd y dioddefydd. Yn ystod yr alwad, gofynnir i’r dioddefydd agor ei gyfrifon bancio ar-lein, eBay, Tesco a chyfrifon eraill. Yna, mae’r twyllwr yn ceisio cael mynediad i gyfrifiadur y dioddefydd o bell er mwyn gwagio ei gyfrif banc.

“Ni fydd BT byth yn gofyn am fynediad i’ch cyfrifiadur o bell nac am fynediad i’ch cyfrif bancio ar-lein. Rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n derbyn galwadau diwahoddiad/digymell gan unrhyw gwmni i roi’r ffôn i lawr yn syth. Peidiwch â sgwrsio â nhw, rhoi manylion personol iddynt, nac anfon arian atynt. Dylech ond rhoi galwad yn ôl i’r cwmni gan ddefnyddio rhif ffôn dibynadwy.”

Os ydych chi wedi dioddef twyll, ymgais i dwyllo, neu seiberdrosedd, wedi derbyn neges sydd o bosibl yn dwyllodrus, neu firws cyfrifiadurol, ond dydych chi ddim wedi colli arian neu wedi ymateb i’r neges, rhowch wybod i Action Fraud ar-lein neu drwy alw 0300 123 2040.

Am ragor o wybodaeth a chyngor ynghylch sut i osgoi cael eich twyllo, galwch heibio i www.actionfraud.police.uk.