25 Chw 2020

Bydd patrolau heddlu’n cael eu cynnal wrth ddau safle o bwys yn hanesyddol yn dilyn adroddiadau am graffiti a difrod troseddol.

Mae pridd wedi’i balu wrth safle Oes Haearn er mwyn creu rampiau ar gyfer beicwyr allffordd, ac mae adeilad o’r cyfnod rhwng y ddau ryfel byd yn Sir Benfro wedi’i ddifwyno â graffiti.

Bydd y ddwy heneb gofrestredig yn destun patrolau heddlu yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn atal difrod pellach.

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio ar ôl i graffiti gael ei baentio ar yr hen storfa fomiau yn Noc Penfro. Nid yw’n hysbys pryd achoswyd y difrod, ond mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw un sy’n adnabod y cynllun ac sydd â gwybodaeth am y peintiwr i ddod ymlaen.  

Gweddillion dau adeilad sydd o bwys cenedlaethol o ran rhoi tystiolaeth sy’n ymwneud â chreu amddiffyniadau cenedlaethol rhwng y rhyfel byd cyntaf a’r ail ryfel byd yw’r storfa fomiau.

Mae difrod wedi’i achosi i’r ffens o gwmpas y safle hefyd.

Dywedodd yr Arolygydd Reuben Palin, arweinydd yr heddlu ar gyfer troseddau treftadaeth. “Mae ymwelwyr digroeso ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem wrth y storfa fomiau, ac mae rhywun wedi penderfynu achos difrod sylweddol drwy baentio ar y waliau.

“Efallai bod y safle hwn yn edrych fel adeilad segur, ond mewn gwirionedd, heneb sydd wedi’i chadw’n dda ydyw, ac mae gwerth hanesyddol sylweddol yn perthyn iddi.  

“Os ydych chi’n adnabod y graffiti fel tag, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth am y peintiwr, cysylltwch â’r heddlu os gwelwch chi’n dda.”  

Mae’r Arolygydd Palin hefyd yn annog pobl sy’n defnyddio heneb gofrestredig yn Sir Benfro fel llwybr allffordd i gadw draw o’r safle.  

Mae beicwyr wedi bod yn reidio dros Wersyll Coed Bowett, gan aflonyddu’r tir a phalu pridd er mwyn creu rampiau.

Mae Cadw wedi cynnal gwaith adfer wrth y safle, sydd o bwys cenedlaethol am ei botensial i wella gwybodaeth am setliad a sefydliad amddiffynnol cynhanesyddol diweddarach, ond mae beicwyr allffordd yn parhau i achosi difrod.  

Dywedodd yr Arolygydd Palin, “Hoffwn atgoffa pobl mai hen gofeb yw Gwersyll Coed Bowett, a hyd yn oed â chaniatâd y perchennog tir i gael mynediad i’r safle, mae unrhyw aflonyddu a difrod i’r ardal yn dramgwydd troseddol.

“Bydd ein swyddogion yn cynnal patrolau yn yr ardal er mwyn atal ymddygiad troseddol a cheisio adnabod y rhai sy’n gyfrifol am y difrod.”  

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am unrhyw un o’r digwyddiadau hyn i gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys. Rhowch wybod i’r triniwr galwadau, neu nodwch yn eich e-bost, eich bod chi’n credu mai trosedd treftadaeth ydyw fel bod modd anfon y wybodaeth i’r swyddog cywir. Galwch 101, neu anfonwch e-bost at contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk.