08 Gor 2014

Bydd cymorthfeydd Plismona Bro yn Llanfyllin nawr yn cael eu cynnal gyda’r nos er mwyn caniatáu gwell mynediad i aelodau’r cyhoedd.

Dywedodd PCSO 8081 Richard Waldron, “Yn flaenorol, mae cymorthfeydd wedi’u cynnal ar ddiwrnod marchnad am 11 o’r gloch ar fore ddydd Iau, fodd bynnag, ychydig iawn o bobl sydd wedi bod yn bresennol yn y cymorthfeydd hyn. Trwy gynnal cymorthfeydd gyda’r nos, rwy’n gobeithio’n bod ni’n eu gwneud yn fwy hygyrch ar gyfer pobl sydd ag ymrwymiadau eraill yn ystod y dydd. Mae cymorthfeydd cymunedol yn arf gwerthfawr gan eu bod nhw’n caniatáu gwell ymgysylltu ac yn rhoi cyfle i’r gymuned gwrdd â’u tîm Plismona Bro lleol.”

Cynhelir cymorthfeydd cymunedol yng Ngorsaf Heddlu Llanfyllin ar y dyddiadau a’r amserau canlynol:

14 Awst 2014 o 5 – 6 o’r gloch.
11 Medi 2014 o 5 – 6 o’r gloch.