15 Hyd 2019

Mae dau ddyn wedi’u dedfrydu am eu rhan mewn ymosodiad ar ddyn bregus yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, ar 2 Gorffennaf 2019.

Cafodd ei ffilmio a’i rannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol, ac o ganlyniad, derbyniodd yr heddlu gwynion gan aelodau o’r cyhoedd.

Dedfrydwyd Hefin Parker, 22 oed, sydd heb gartref sefydlog, i 14 mis o garchar ar ôl pledio’n euog i wir niwed corfforol.

Dedfrydwyd Elis Kelman, 19 oed o Langennech, i 30 wythnos mewn sefydliad ar gyfer pobl ifainc, wedi’i ohirio am 12 mis, 100 awr o waith di-dâl, a chyrffyw nosweithiol am 3 mis.

Plediodd yn euog i annog/cynorthwyo i gomisiynu ymosodiad.

Digwyddodd yr ymosodiad ar 2 Gorffennaf mewn safle bws yn y dref.

Roeddent wedi bod yn yfed gyda’i gilydd mewn tafarn cyfagos.

filmiwyd y fideo o’r ymosodiad gan Kelman, a chafodd ei bostio a’i rannu’n eang ar gyfryngau cymdeithasol. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, arestiwyd Parker.

Cafodd Kelman gyfweliad gwirfoddol y diwrnod canlynol.
Dywedodd y Ditectif Ringyll Dros Dro Rebecca Thomas: “Roedd cyflawni ymosodiad o’r fath ar aelod bregus o’n cymuned am ddim rheswm amlwg yn gwbl annerbyniol. “Mae’r ffaith bod cymaint o aelodau o’n cymuned leol wedi codi’r ffôn i roi gwybod i ni am y digwyddiad hwn, a’r fideo roeddent wedi ei weld ar gyfryngau cymdeithasol, yn fy nghysuro. “Rwy’n diolch i bawb a gysylltodd. Galluogodd hyn swyddogion heddlu i weithredu’n gyflym a gwneud y canlyniad llys hwn yn bosibl.”