09 Medi 2014

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn datblygu gwefan newydd ar gyfer yr heddlu, ac yn gofyn i breswylwyr gymryd rhan a helpu i ddewis cynllun y dudalen gartref newydd.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Dros Dro Chris Curtis, “Rydyn ni wedi’n cyffroi gan y wefan newydd a’r gallu ychwanegol y bydd yn cynnig i’n preswylwyr. Bydd y newid mawr pan fydd yn mynd yn fyw yn ddiweddarach eleni yn ffordd newydd y gall pobl adrodd am droseddau sydd ddim angen ymateb brys i ni’n uniongyrchol. 

“Er ein bod ni dal wrthi’n adeiladu’r safle, rydym eisiau gwybod barn pobl, ac iddynt gymryd rhan a helpu i ddewis cynllun y dudalen gartref. Mae gennym dri opsiwn i ddewis ohonynt. Mae pob un ohonynt yn cynnwys gwybodaeth y byddech chi’n disgwyl gweld ar dudalen gartref sefydliad. Rydyn ni’n gofyn i bobl ddweud wrthym pa un sy’n edrych orau ar yr olwg gyntaf yn eu barn nhw. Yna, byddwn ni’n defnyddio’r pleidleisiau i’n helpu i ddewis y cynllun terfynol.”

Os hoffech gymryd rhan a dewis eich hoff gynllun, ewch i http://www.dyfed-powys.police.uk/cy/homepage-design-poll