19 Hyd 2017

Mae heddlu’r Drenewydd wedi gwneud wyth arést mewn perthynas â thri ymosodiad a gyflawnwyd yn y dref ar 8 Hydref.

Maen nhw wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth gydag amodau llym ac mae cyrffyw mewn grym sy’n eu hatal rhag ymweld â rhai ardaloedd penodol.

Mae’r heddlu hefyd yn cynnal patrolau amlwg yn y dref, yn arbennig o gwmpas ardal McDonalds, lle mae grwpiau’n dueddol o ymgasglu. 

Maen nhw wedi cynnal nifer o weithdrefnau stopio a chwilio ac wedi gweithredu un gorchymyn gwasgaru, sy’n symud pobl i ffwrdd o ardal benodol am hyd at 48 awr. Maen nhw’n wynebu erlyniad os ydynt yn dychwelyd cyn i’r amser hwnnw ddod i ben.

Ni fu rhagor o ddigwyddiadau treisgar.

Dywedodd yr Arolygydd Jonathan Rees-Jones: “Rydyn ni’n trin y materion hyn o ddifrif, ac yn gwneud pob dim o fewn ein gallu i sicrhau bod y rhai sy’n cael eu hamau o fod yn gyfrifol am yr ymosodiadau’n cael eu trin yn briodol. Rydyn ni hefyd yn cynnal patrolau er mwyn mynd i’r afael â materion perifferi o grwpiau’n ymgasglu sy’n ymddwyn yn droseddol neu’n wrthgymdeithasol. Mae’r Drenewydd yn gymuned glos, ac mae gan swyddogion a SCCH Heddlu Dyfed-Powys gysylltiadau agos â hi. Rwy’n gobeithio bod aelodau o’r cyhoedd wedi teimlo effaith ein hymdrechion ers yr ymosodiadau.”