11 Tach 2013

Mae swyddogion heddlu yn y Drenewydd yn parhau i apelio am dystion yn dilyn achos o affräe a ddigwyddodd ar Ystâd Treowen ychydig ar ôl chwech o’r gloch y nos ar 4 Hydref.

Arestiwyd dau ddyn lleol 45 a 39 oed ar amheuaeth o affräe, ac maent wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai helpu’r heddlu â’u hymholiadau i gysylltu â swyddogion y Drenewydd ar 101.