01 Gor 2014

Mae’r heddlu’n rhybuddio’r cyhoedd am beryglon cymryd cyffuriau ar ôl i ddadansoddiad diweddar o atafaeliad cyffuriau yn Sir Benfro ganfod cymysgedd o gocên a Lefamisol.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Dros Dro  Mark Richards

“Hwn yw’r tro cyntaf i’r canlyniadau ddod nôl gan ddangos y cynnyrch hwn wedi’i gymysgu â chocên yn ardal Sir Benfro. Gwyddys fod cemegau megis Lefamisol yn achosi problemau iechyd ar gyfer defnyddwyr.

“Gwneud arian yw’r unig beth sydd ar feddyliau delwyr cyffuriau, felly ni all defnyddwyr fyth fod yn hollol siŵr beth maen nhw’n cymryd neu beth sy’n gynwysedig mewn sylwedd pan maent yn cael eu cyflenwi gan ffynonellau anghyfreithlon.

“Mae angen i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol o’r peryglon a’r effaith ddinistriol posibl y gall gael ar eu hiechyd. Byddwn yn annog pobl i osgoi cynnyrch o’r fath a riportio unrhyw wybodaeth i’r heddlu ar 101, neu gysylltu â sefydliad Taclo’r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.”

Gall unrhyw un sydd eisiau rhagor o gyngor ynghylch peryglon camddefnyddio cyffuriau alw heibio i’n gwefan ar www.dyfed-powys.police.uk neu  www.dan24/7.org.uk

Lefamisol:
Meddyginiaeth gwrth-lyngyr milfeddygol ydyw.
Defnyddiwyd Lefamisol mewn meddyginiaeth draddodiadol, ond cafodd ei dynnu o’r farchnad oherwydd yr effeithiau andwyol sylweddol ar ddynion