10 Rhag 2013

Mae swyddogion sy’n ymchwilio i ymosodiad rhywiol a ddigwyddodd yn Rhydaman wedi rhyddhau llun electronig o ddyn maen nhw’n dymuno siarad ag ef mewn cysylltiad â’r digwyddiad.

Fe’i dangosir â gwallt byr lliw tywyll, ac wyneb heb ei eillio.

Digwyddodd yr ymosodiad ar Heol Hayden, Rhydaman rhwng 23:15 a 23:30 nos Fawrth 26 Tachwedd 2013. 

Ymosodwyd yn rhywiol ar ddynes wrth iddi gerdded adref gan ddyn a ddisgrifir fel dyn croenwyn o gorffolaeth fain/canolig, tua 20 - 40 oed, gyda gwallt tywyll, byr, a nodweddion pigfain.

“Rydym yn gobeithio y gall rhywun ein helpu i adnabod y dyn hwn fel ein bod ni’n medru siarad ag ef mor fuan â phosibl,” meddai’r Ditectif Arolygydd Estelle Hopkin-Davies. “Y cyfan a wyddwn yw ei fod o bosibl yn gwisgo dillad tywyll adeg yr ymosodiad.

“Os oeddech chi yng nghyffiniau Heol Haydn o gwmpas yr amser perthnasol, cysylltwch â ni oherwydd gall unrhyw ddarn o wybodaeth fod yn hollbwysig.”

Gellir cysylltu â swyddogion yn Rhydaman ar 101. Fel arall, os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai gynorthwyo ymchwiliad yr heddlu, medrwch hefyd alw Taclo’r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.