11 Chw 2014

Difrodwyd car Ford Galaxy lliw du ar Heol Pontarddulais, Tycroes rhywbryd rhwng 4 o’r gloch brynhawn ddydd Mawrth 4 Chwefror a 9 o’r gloch fore ddydd Iau 6 Chwefror 2014. Ydych chi wedi gweld unrhyw beth?
Mae’r heddlu’n gofyn ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth i alw Gorsaf Heddlu Rhydaman ar 101.