20 Ion 2014

Mae swyddogion yn y Trallwng yn ymchwilio i achos o gynnau tân yn fwriadol a ddigwyddodd yn y toiledau cyhoeddus ar Stryd Aberriw, y Trallwng, nos Fawrth 14 Ionawr am oddeutu 8.45 o’r gloch.
Roedd rhywun wedi rhoi’r daliwr papur toiled ar dân.
Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu’r Trallwng ar 101.