03 Maw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion i achos o ddifrod troseddol ar flaen drws eiddo yn Nhregynnwr.
Digwyddodd y drosedd rhywbryd rhwng 9y.b. a 6.30y.h. ddydd Mawrth 25 Chwefror 2014.
Mae’r troseddwyr wedi taenu baw ci ar y drws ffrynt, ac wedi taflu llawer o faw ci o gwmpas blaen yr eiddo.
Mae’r troseddwyr wedi difrodi cloeon y drws ffrynt a’r drws cefn drwy wthio sylwedd i mewn i’r barilau. Mae hyn yn atal allweddi rhag cael eu gosod yn y cloeon ac agor y drws er mwyn cael mynediad i’r eiddo.
Mae’r digwyddiad wedi achosi gwewyr meddwl mawr i’r deiliaid. Gofynnir i unrhyw un a all helpu i ddod o hyd i’r rhai sy’n gyfrifol gysylltu â PC Carl Mann yng ngorsaf heddlu Caerfyrddin.