10 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth ar ôl i graffiti gael ei chwistrellu ar draws waliau Ysgol Bro Dinefwr.

Digwyddodd y difrod rhywbryd rhwng dydd Sadwrn 21 Rhagfyr a dydd Mawrth 7 Ionawr.
Chwistrellwyd graffiti dros waliau’r ysgol, pot blodyn concrit, ac arwydd wrth fynedfa’r ysgol.
“Roedd yn rhaid gweithio’n galed er mwyn cael gwared ar y chwe delwedd a’r geiriau a adawyd, ac mae angen gwneud gwaith pellach er mwyn unioni’r difrod,” meddai’r Rhingyll Kerry Scoberg. “Mae hyn yn cynnwys y posibilrwydd o ddefnyddio chwythwyr tywod a gosod arwydd newydd.
“Mae celfwaith tebyg, lle y mae’r gair ‘Rome’ wedi’i ysgrifennu gan ddefnyddio llythyren ‘R’ wrthdroëdig, wedi’i weld mewn amryw o leoliadau yn Llandeilo, ac apeliaf ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai gynorthwyo’n hymholiadau i ddod ymlaen. Gellir cysylltu â ni yng ngorsaf heddlu Llandeilo drwy alw 101.”