05 Chw 2014

Am oddeutu 1 o’r gloch y bore ar ddydd Sadwrn 1 Chwefror 2014, cafodd dyn ei fygwth gan yr hyn y credir iddo fod yn offeryn miniog gan ddau ddyn anhysbys.

 

Digwyddodd y digwyddiad ger pont y rheilffordd ym Machynlleth, ac mae’r heddlu’n apelio ar i unrhyw aelod o’r cyhoedd a allai fod wedi bod yn yr ardal ar y pryd ac wedi gweld neu glywed rhywbeth i gysylltu â nhw.

 

Disgrifir y dyn cyntaf fel dyn gwyn, 23 – 27 oed, tua 5’10” – 6’, o gorffolaeth ganolig, gydag acen Gymraeg gref. Roedd yn gwisgo chwyddsiaced ddu sgleiniog â’r hwd i fyny dros het wlân ddu, jîns du â choesau syth, ac esgidiau rhedeg du. Hefyd, roedd yn gwisgo sgarff ddu o gwmpas ardal ei drwyn a’i wyneb.   

 

Disgrifir yr ail ddyn fel dyn gwyn 23-27 oed hefyd. Roedd o gwmpas 5’6” - 5’8”, o gorffolaeth gadarn, ac roedd ganddo yntau acen Gymraeg gref hefyd. Roedd y dyn hwn yn gwisgo tracwisg ddu a chap pêl fas, gyda hwd y dracwisg dros ben y cap pêl fas. Yn ogystal, roedd ganddo sgarff ddu â thogl i’r ochr, a oedd eto’n cuddio ardal ei drwyn a’i wyneb. Roedd hefyd yn gwisgo esgidiau rhedeg Nike Air Max.

 

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â DC 194 Sisto yn adran CID Aberystwyth ar 101.