03 Maw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ddigwyddiad lle y mae rhywun wedi taflu gwrthrych at gar a oedd yn symud ar Heol Llanidloes, y Drenewydd, wrth ymyl y troad i’r Faenor.
Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 6.20 a 6.30 o’r gloch nos Iau 27 Chwefror.
Taflwyd y gwrthrych at gerbyd Mitsubishi Trojan du. O ganlyniad, malwyd y ffenestr flaen.
Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad hwn, neu unrhyw un sydd â gwybodaeth amdano, i gysylltu â PC Vicky Barnes yng ngorsaf heddlu’r Drenewydd ar 101. 
“Mae’r math hwn o ymddygiad yn beryglus iawn, ac rydym yn rhybuddio pobl i beidio â thaflu gwrthrychau at gerbydau sy’n symud gan y gallai achosi damwain ddifrifol ac anafu pobl,” meddai PC Barnes. “Rydym yn cynyddu patrolau yn yr ardal, a byddwn yn arestio unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cyflawni gweithred o’r fath. Mae’n rhaid i’r ymddygiad hwn stopio cyn i unrhyw un gael ei anafu’n ddifrifol.”