12 Chw 2014

Rhywbryd rhwng 6.30 o’r gloch nos Lun 3 a 7 o’r gloch fore ddydd Mawrth 4 Chwefror, mae rhywun wedi mynd i mewn i’r toiledau cyhoeddus nos agored ym maes parcio Lôn Gefn.
Unwaith yr oeddent i mewn yno, maent wedi gwneud twll yn nenfwd y toiled ac wedi mynd mewn i’r to er mwyn gwneud twll arall yn y nenfwd uwchben toiled dydd y dynion.
Maent wedi mynd i lawr i’r toiled dydd ac wedi mynd â’r peiriant gwerthu condomau o wal y toiled hwn. Yn ogystal, gwnaed twll uwchben yr ystafell mam a’i baban, ond nid oes unrhyw beth wedi’i gymryd o’r ystafell hwn.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu’r heddlu i ddod o hyd i’r rhai sy’n gyfrifol, galwch Orsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.