20 Ion 2014

Mae ymchwiliad ar waith i fyrgleriaeth yng ngarej Charles Humphreys & Co ar Sgwâr Hafren yn y Drenewydd.
Digwyddodd hyn rhywbryd rhwng 1 o’r gloch brynhawn ddydd Sadwrn 4 Ionawr a 11:20 o’r gloch fore ddydd Sul 5 Ionawr.
Dygwyd nifer o eitemau, gan gynnwys tri phaentiad. Paentiadau olew gwreiddiol a baentiwyd gan yr artist lleol adnabyddus Brian Jones oedd y paentiadau, sy’n dangos golygfeydd lleol o’r Drenewydd, yn arbennig yr Afon Hafren. Fe’u paentiwyd rhywbryd yn ystod y 1970au cynnar, ac maent yn mesur tua 3 troedfedd wrth 2 droedfedd. 
Os ydych chi’n cael cynnig prynu’r eitemau hyn, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth ynglŷn â’u lleoliad neu wybodaeth am y fyrgleriaeth hon, galwch Orsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.