17 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion a gwybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn sied y tu allan i Ysgol Llys Hywel yn Hendy-gwyn.
Digwyddodd y digwyddiad rhywbryd rhwng 6 o’r gloch nos Lun 10 a 7 o’r gloch fore ddydd Mawrth 11 Chwefror.
Ni chredir fod unrhyw beth wedi’i ddwyn, ond achoswyd difrod i’r clo clap a’r drws, a thu fewn i’r sied.
Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu Sanclêr ar 101.