12 Medi 2014

Mae’r heddlu’n apelio ar i breswylwyr yn ardal Aberdaugleddau fod yn wyliadwrus ac yn effro i ymddygiad amheus yn dilyn nifer anarferol o fyrgleriaethau yn ardal Neyland. Mae tri eiddo wedi’u targedu gyda’r nos yn y mis diwethaf.

“Er nad yw’r nifer yn arbennig o uchel, mae’n anarferol iawn ar gyfer ardal Neyland, ac mae’n ymholiadau’n parhau ar gyfer dod o hyd i’r rhai sy’n gyfrifol,” meddai PC Amy Talboys. 

“Rydym yn gofyn i’r preswylwyr lleol am eu cymorth i wneud hyn. Gofynnwn iddynt fod yn wyliadwrus a riportio unrhyw beth yn eu hardal sy’n ymddangos yn amheus iddynt - unigolyn yn loetran er enghraifft, neu gerbyd dieithr yn gyrru o gwmpas yr ardal. Rydych chi’n adnabod eich cymdogaethau ac yn gwybod pan mae rhywbeth o’i le, felly cysylltwch, da chi.”

“Mae rhai camau y gall preswylwyr lleol gymryd er mwyn helpu i ddiogelu eu heiddo,” ychwanegodd.

“Gwnewch yn siŵr fod eich tŷ neu’ch fflat yn ddiogel. Dylech bob amser gloi drysau allanol. Os oes rhaid I chi ddefnyddio allwedd, cadwch hi gerllaw – efallai y bydd angen I chi fynd allan yn gyflym os bydd tân.

Os gallai pobl eraill fel tenantiaid blaenorol fod ag allweddi sy’n ffitio o hyd, newidiwch y cloeon. Peidiwch â rhoi allweddi i weithwyr – gallant wneud copïau yn hawdd.

Tynnwch y llenni pan fydd wedi tywyllu ac os credwch fod rhywun yn llechu y tu allan – deialwch 999.

Os byddwch yn gweld arwyddion bod rhywun wedi torri i mewn i’ch cartref, fel ffenestr wedi torri neu ddrws ar agor, peidiwch â mynd i mewn. Hwyrach y bydd y lleidr yno. Ewch at gymydog a ffoniwch yr heddlu.”

Os ydych chi wedi gweld unrhyw beth amheus, neu os oes gennych wybodaeth, cysylltwch â heddlu Aberdaugleddau trwy alw 101.

.