21 Ion 2016

Mae swyddogion heddlu yn Sanclêr yn ymchwilio i gyfres o fyrgleriaethau a ddigwyddodd mewn pum adeilad busnes yn gynnar fore ddydd Mercher 20 Ionawr.

Digwyddodd pum byrgleriaeth a dau ymgais i fwrglera rhwng 1 a 5.30 o’r gloch y bore yn ardal y groesffordd.

Dygwyd arian, sigarennau, offer a photel o siampên.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Jayne Butler: “Mae swyddogion heddlu’n dilyn pob llwybr ymholi er mwyn dod o hyd i’r rhai a gyflawnodd y troseddau hyn.

“Mae patrolau heddlu ychwanegol yn cael eu cynnal yn yr ardal, a rhoddwyd cyngor atal trosedd i berchnogion yr adeiladau yr effeithiwyd arnynt.

“Rwy’n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â CID Caerfyrddin yn syth drwy alw 101.”

Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw un o’r digwyddiadau hyn, neu sydd â gwybodaeth, i gysylltu â CID Caerfyrddin ar 101.