24 Chw 2014

Mae swyddogion yn ymchwilio i nifer o ladradau defaid a riportiwyd yn ddiweddar yn ardal Llangadog.

Yng Ngarreglwyd yn Llanddeusant, mae 28 dafad a 21 oen wedi’u dwyn rhwng Mawrth 2013 ac Ionawr 2014. Sylwodd y perchennog ar y gostyngiad yn nifer ei anifeiliaid wrth ddod lawr â nhw o’r mynydd, lle y maent yn pori adeg yr haf, er mwyn eu cartrefi dros y gaeaf.

Ym Mrynclydach ger Gwynfe, mae 40 dafad wedi’u dwyn rhwng 3 a 10 Ionawr. 

Ac ym Mrondai yng Ngwynfe, mae 18 dafad arall wedi’u dwyn rhywbryd rhwng 1 a 21 Ionawr  2014.

“Mae’r lleoliadau hyn yn rhai gwledig iawn, a gallai lladradau’r anifeiliaid hyn fod wedi digwydd unrhyw bryd o fewn y cyfnodau hyn,” meddai PC Rhodri Treharne. “Hoffwn apelio ar i ffermwyr lleol i fod yn wyliadwrus ynghylch cerbydau anhysbys neu amheus a welir mewn lleoliadau gwledig, a riportio unrhyw beth amheus i ni ar 101.

“Yn y cyfamser, os oes gan unrhyw un wybodaeth ynghylch unrhyw un o’r lladradau hyn, medrant gysylltu â mi yn Llandeilo ar 101.”