24 Chw 2014

Mae’r heddlu’n ymchwilio i ladrad gafr o fferm yn Rhyd Glasfryn yn Sanclêr.
Dygwyd yr afr rhywbryd rhwng 11.15y.b. a 12.30y.p. ddydd Llun 17 Chwefror. 
Hufen yw lliw’r anifail, ac nid oes tagiau na thatŵs arni.
Os oes gan unrhyw un wybodaeth, gofynnir iddynt gysylltu â swyddogion yng ngorsaf heddlu Sanclêr ar 101.