19 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am dystion a gwybodaeth yn dilyn lladrad gwerth miloedd o bunnoedd o emwaith o gartref teuluol yn ardal Heol Goffa o’r dref.

Dygwyd gemwaith aur, gan gynnwys cadwyni a chrogaddurnau, yn ogystal â darnau aur yn ystod y fyrgleriaeth a ddigwyddodd rhywbryd rhwng hanner dydd a 4.45 brynhawn ddydd Mawrth 4 Chwefror.

“Mae’r eitemau hyn o werth sentimental yn ogystal ag ariannol i’r teulu sydd biau’r eitemau hyn,” meddai’r Ditectif Gwnstabl Matthew Davies. “Maent hefyd yn eithaf nodedig.

“Gofynnaf ar i unrhyw un a welodd unrhyw unigolion amheus yn ardal Heol Goffa a’r cyffiniau yn ystod yr amser hwn i gysylltu â ni yn CID ar 101. Yn ogystal, hoffwn glywed gan unrhyw un a allai fod wedi cael cynnig prynu eitemau o’r fath.”

Gellir cysylltu â swyddogion yn CID Llanelli ar 101.