08 Mai 2014

Mae’r heddlu yn Llandrindod yn ymchwilio i ymgais i ladrata Landrofer Defender TD5 rhywbryd dros nos rhwng dydd Mercher 7 a dydd Iau 8 Mai  2014. Roedd y cerbyd wedi’i barcio gyferbyn â’r ym Meulah, Powys ar y pryd.

Credir fod y digwyddiad yn gysylltiedig â lladrad Landrofer Defender TD5 glas o Fontnewydd ar Wy'r noson honno.

Cynghorir perchnogion cerbydau Landrofer i fod yn wyliadwrus mewn perthynas â diogelwch eu cerbydau, yn arbennig rhai sydd wedi’u parcio dros nos neu sydd yng ngolwg y ffordd.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad uchod i gysylltu â Heddlu Llandrindod drwy alw 101 a dyfynnu’r rhif cyfeirnod trosedd DRL/0254/08/05/2014/01/C.