04 Chw 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad meddyginiaeth o ambiwlans a oedd wedi’i barcio y tu allan i’r orsaf ambiwlans yn Llandrindod.

Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng hanner awr wedi hanner nos a 4.45 o’r gloch fore ddydd Llun 3 Chwefror.

“Dygwyd cryn dipyn o feddyginiaethau,” meddai’r Ditectif Arolygydd Iwan Jones. “Byddai llawer ohonynt yn medru lladd rhywun os y’u cymerir yn anghywir.

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n gwybod unrhyw beth am y drosedd hon i gysylltu â swyddogion yng Ngorsaf Heddlu Llandrindod ar 101.”