20 Rhag 2013

Mae heddlu Rhydaman yn ymchwilio i dri lladrad beic modur o ystâd Treforis ym Metws, Rhydaman.

Cawsant eu dwyn ar 1, 8 a 17 Rhagfyr. 

Os oes gennych wybodaeth ynglŷn â’r lladradau hyn, galwch heddlu Rhydaman ar 101. Cadwch eich beic modur yn ddiogel y Nadolig hwn. 

Mae’r heddlu’n atgoffa pawb i RIPORTIO unrhyw ymddygiad amheus i’r heddlu ar 101, neu 999 os oes trosedd yn digwydd ar y pryd.