08 Tach 2013

Mae ditectifs yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad ym Maes Stepney am oddeutu 9.30 o’r gloch nos Iau 7 Tachwedd.
Ymosodwyd ar ddynes, a dygwyd ei bag llaw.                          
“Rydym wedi derbyn disgrifiad o’r unigolyn sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad hwn, ac rydym yn parhau â’n hymholiadau fore heddiw er mwyn ceisio dod o hyd iddo,” meddai’r Ditectif Ringyll Andrew Davies. “Gofynnaf i unrhyw un a oedd yn yr ardal hon ar yr amser priodol neithiwr, ac sydd o bosibl wedi gweld rhywbeth a allai’n helpu â’n hymholiadau, i gysylltu â ni yn yr Adran CID yn Llanelli ar 101.”