20 Ion 2014

Mae’r heddlu’n apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad mewn eiddo ar Sgwâr y Robin Goch yn y Drenewydd ddydd Iau 9 Ionawr.

Cynigiodd dau ddyn wneud gwaith llaw mewn eiddo, a benthycwyd offer iddynt dorri’r cloddiau.

Ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau, gofynnodd y dynion am daliad o £300, ond mae perchennog y tŷ ond wedi rhoi £60 iddynt.

Fodd bynnag, ar ôl i’r dynion adael, sylweddolodd perchennog y tŷ bod eitemau wedi’u dwyn, sef fforch ardd, rhaw a chlipiwr cloddiau.

Disgrifir y dynion fel dynion croenwyn wedi’u shafio’n lân yn eu 30au hwyr neu eu 40au cynnar. Roedd y ddau ohonynt yn gwisgo dillad tywyll a hetiau gwlân du. Roedd un yn fyr ac yn denau, a’r llall yn dal ac o gorffolaeth gadarn.

Credir eu bod yn dod o Swydd Amwythig. Dywedon nhw eu bod yn dod o Groesoswallt.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai’n cynorthwyo â’n hymholiadau, galwch Orsaf Heddlu’r Drenewydd ar 101.